Kallelse extra medlemsmöte, 21 februari

 

Enligt beslut från föregående ordinarie medlemsmöte kallar styrelsen i Piratpartiet Helsingborg till extra medlemsmöte.

Datum: 21 februari 2014

Tid: 17.00 till 19.00

Plats: Wayne’s coffee, Rådhustorget 12 Helsingborg

 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behörighet
 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Revisionsberättelse för 2013
 7. Fastställande av valplattform 2014
 8. Fastställande av kommunlista för valet 2014
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2014
 10. Fastställande av budget 2014
 11. Mötets avslutande

Då detta är ett extra medlemsmöte kan inga andra ärenden än de som ingår i kallelsen behandlas, i enlighet med §4.3 i stadgarna

Valplattformsförslaget (punkt 7 i dagordningen) finns tillgängligt på följande länk för visning och kommentarer

https://docs.google.com/document/d/1hqnYfSobO1eblyTJm1hqzDu7cDqsP6iA9oqp_H8mb3Q/edit?usp=sharing

Underlag för övriga propositioner kommer skickas ut separat, senast fem dagar innan medlemsmötet, i enlighet med stadgarna §3.5.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>