Hbg styrelsemöte 27 december

PP hbg 27 dec styrelsemöteDagordning Mötets öppnande 18:42 Närvarande: Peter Johansson, Staffan Lindberg, Tobias Olsson, Hans Donnerborg, Christoffer Willenfort Val av ordförande/sekreterare/protokollskrivare samt en justerare Peter Johansson, Hans Donnerborg Samtliga närvarande godkänner ovanstående Godkännande av dagordning. 1. Verksamhetsplan 2014 Förslag till kommande verksamhetsplan Styrelsen omgående 1 jan valplattformen 16 januari spika valplattformen/årsmötet 29 januari intern valet till kommun listan 1 mars ska listan och valplattformen vara pp Sverige styrelse tillhanda. 10 mars ska kandidat förklaringarna vara kansliet i uppsala till handa Samtliga närvarande godkänner ovanstående… Läs mer