Nyhetsbrev

Idag har det första lokala nyhetsbrevet gått ut till helsingborgsmedlemmar. Har du inte fått det så kolla dina inställningar i PirateWeb eller ta kontakt med Heléne Troedsson. Nyhetsbreven samlar vi även under Dokument här på hemsidan. Tyvärr blev det fel mailadresser till Matilda Dahl och Kevin Liddell i utskicket idag. Rätt ska vara matilda.a.dahl@piratpartiet.se och kevin.a.liddell@piratpartiet.se. Vi ber om ursäkt för detta.

Debattartikel: Studenter offras i valet

Den här artikeln skickades in till HD:s debattsidor 2014-02-21. Den publicerades inte. (bild CC:BY Univers beeldbank, orelaterad till artikeln) För att kunna satsa på viktiga väljargrupper kommer andra i kläm. Anders Borg tar ut valfläsket över studenterna när han meddelar att man vill sänka bidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor i månaden.  Samtidigt höjs lånedelen med 1300 och fribeloppen för arbete höjs. Det gör att studenter kan jobba och tjäna mer. Och att Borg skrapar ihop närmre en miljard extra om året. Det är naturligtvis… Läs mer

Dokument inför extra medlemsmöte

Som utlovat kommer här de underlag som tillhör det extra medlemsmötet den 21/2 på Waynes Coffee i Helsingborg enligt tidigare kallelse. Styrelsens förslag på valplattform har redan skickats ut och här följer revisionsberättelse för 2013 (digital version), samt förslag till verksamhetsplan 2014, budget 2014 och styrelsens förslag till kommunlista. Läs gärna dokumenten innan mötet och om ni har frågor kan ni vända er till styrelsen. På det extra medlemsmötet fattas slutgiltigt beslut om alla dessa punkter. Varmt välkomna! Revisionsberättelse 2013 Styrelsens förslag till kommunlista Förslag… Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2013

Styrelsen har nu i enlighet med stadgarna sammanställt verksamhetsberättelse (pdf) och ekonomisk berättelse (pdf) avseende år 2013. Uppgifterna baseras på den muntliga redovisning som lämnades vid medlemsmötet den 16 januari, 2014.

Protokoll från styrelsemöte den 19 januari, 2014

Protokoll för Piratpartiet Helsingborg Möte nr  1/2014 (konstituerande) Datum: 2014-01-19, kl 15-17 Närvarande: Björn Flintberg, ordförande Kevin Liddell, sekreterare Heléne Troedsson, kassör Matilda Dahl, ledamot Frånvarande:    Christoffer Willenfort, ledamot (sjuk) §1: Formalia → Mötet beslutar att följande personer väljs som stående mötesfunktionärer: Björn Flintberg, mötesordförande Kevin Liddell, mötessekreterare Helene Troedsson, justerare Samt att vid behov ersätta frånvarande med annan person från styrelsen, men i övrigt alltid ha detta upplägg som stående punkt. §2: Firmateckning Då detta möte är det konstituerande ska firmateckning ges. → Mötet… Läs mer

Kallelse extra medlemsmöte, 21 februari

  Enligt beslut från föregående ordinarie medlemsmöte kallar styrelsen i Piratpartiet Helsingborg till extra medlemsmöte. Datum: 21 februari 2014 Tid: 17.00 till 19.00 Plats: Wayne’s coffee, Rådhustorget 12 Helsingborg   Förslag till dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Revisionsberättelse för 2013 Fastställande av valplattform 2014 Fastställande av kommunlista för valet 2014 Fastställande av verksamhetsplan 2014 Fastställande av budget 2014 Mötets avslutande Då detta är ett extra medlemsmöte kan inga andra ärenden än de… Läs mer

Protokoll ordinarie medlemsmöte 2014, 16 januari

Mötesprotokoll medlemsmöte Piratpartiet Helsingborg 1. Mötet öppnandes 20114-01-16 18.47 2. Fastställande av röstlängd Röstberättigade var följande personer: Matilda Dahl Christoffer Willenfort Peter Johansson Heléne Troedsson Björn Flintberg Kevin Liddell Staffan Lindberg Övriga närvarande var: Tomas Kronvall Michael Andersson Robin Gustavsson. 3. Mötets behörighet Kallelsen har gått ut två veckor i förväg med mail och finns på nätet. Mötet finner sig behörigt.  4. Val av mötets ordförande, sekreterare  och två justerare Matilda Dahl valdes till mötesordförande Christoffer Willenfort. valdes till mötessekreterare Peter Johansson och Heléne Troedsson… Läs mer