Hemlösa i Helsingborg

Den här artikeln skickades in till HD:s debattsidor 2014-05-02. Den publicerades inte.

Helsingborg är en progressiv och framåtblickande stad som växer och frodas. Likväl finns här samma hemlöshetsproblematik som i många andra städer. Samtidigt har vi en lyx som inte alla städer kan glädja sig åt – flera dedikerade frivilligorganisationer som ställer upp för de hemlösa. De kan inte lösa problemen på sikt, men i väntan på Godot – kommunens socialnämnd – kan de åtminstone ge tak över huvudet, samtal och möten för många av de hemlösa.

Nu ska kommunens bidrag till Hemlösas Hus bort. Föreningen måste därför avvecklas eller låta den ideella styrelsen ta konsekvenserna av en konkurs när kommunstödet i princip dras in helt, med den tvivelaktiga bortförklaringen att kommunen själv ska skapa bättre lösningar. Senare – efter valet.

Från en fastställd strategi hävdar socialnämndens ordförande Anders Lundström (KD) att kommunen ska skapa ett verkligt boende med analys på individuell nivå, anställd personal, lokaler och handlingsplaner som innebär en likvärdig eller bättre stödmiljö än den Hemlösas Hus erbjuder. Detta ska ske på endast sex månader enligt Lundströms egen debattartikel (11/4). Sex månader under vilka två för hans parti kritiska valkampanjer samtidigt pågår. Lyckas han blir det ett mycket överraskande hastighetsrekord i kommunalt genomförande.

Piratpartiet ser på saken på ett annat sätt. Vi kämpar för grundläggande mänskliga rättigheter för alla – alltid och överallt. Piratpartiets ideologiska grund vilar på respekten för allas livssituationer, oavsett om de är frivilligt valda eller framtvingande av yttre omständigheter. Alla människor har lika stor rätt till värdighet och deltagande i ett demokratiskt Helsingborg. Här ska det inte finnas en enda hemlös utan tak över huvudet. Inte en enda sovplats som finns idag ska avvecklas innan det finns en annan som kan ta över. Hemlösheten kommer bli en stridsfråga i höstens lokala val för Piratpartiet.

Det stöd som ges till frivilligorganisationer ersätter inte kommunens ansvar att agera. Men så länge staden inte själva har öppnat sitt eget boende för hemlösa som är likvärdigt eller bättre än det som finns på Hemlösas Hus, är det självklart att det kommunala stödet måste fortgå.

”Här finns lika möjligheter för alla”, står det i Helsingborgs Vision 2035 under rubriken ’den gemensamma staden’. Låt oss inte vänta till år 2035 innan vi inkluderar de hemlösa i det uttalandet.

Björn Flintberg
Ordförande Piratpartiet Helsingborg

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>