Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2013

Styrelsen har nu i enlighet med stadgarna sammanställt verksamhetsberättelse (pdf) och ekonomisk berättelse (pdf) avseende år 2013. Uppgifterna baseras på den muntliga redovisning som lämnades vid medlemsmötet den 16 januari, 2014.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>