Protokoll från styrelsemöte den 19 januari, 2014

Protokoll för Piratpartiet Helsingborg

Möte nr  1/2014 (konstituerande)

Datum: 2014-01-19, kl 15-17

Närvarande:

 • Björn Flintberg, ordförande
 • Kevin Liddell, sekreterare
 • Heléne Troedsson, kassör
 • Matilda Dahl, ledamot

Frånvarande:    Christoffer Willenfort, ledamot (sjuk)

§1: Formalia

→ Mötet beslutar att följande personer väljs som stående mötesfunktionärer:

 • Björn Flintberg, mötesordförande
 • Kevin Liddell, mötessekreterare
 • Helene Troedsson, justerare

Samt att vid behov ersätta frånvarande med annan person från styrelsen, men i övrigt alltid ha detta upplägg som stående punkt.

§2: Firmateckning

Då detta möte är det konstituerande ska firmateckning ges.

→ Mötet beslutar att kassören och ordföranden i förening får teckna firma för Piratpartiet Helsingborg.

§3: Arbetsordning

Ordföranden föredrog vikten av en arbetsordning och informerade styrelsen om att en skriftlig arbetsplan skulle komma att presenteras vid nästa möte, samt presenterade förslag om att anta en arbetsordning med olika ansvarsområden.

→ Styrelsen beslutade att utse följande ansvarsområden:

 • Liddell blir lokal valsamordnare och samordning inför aktiviteter
 • Dahl blir aktivistansvarig
 • Willenfort ansvarar för samordningen med partiet
 • Flintberg blir ansvarig för media och politiska kontakter
 • Troedsson blir ansvarig för medlemsservice

→ Styrelsen beslutade att respektive ansvarig har ansvar för att på bloggen http://helsingborg.piratpartiet.se lägga upp relevant information kring sina arbetsområden.

§4: Verksamhetsplan och budget

Av medlemsmötet har styrelsen uppdragits att ta fram verksamhetsplan och budget för kommande år. Styrelsen diskuterade följande områden:

 • Rekrytering av medlemmar och aktivistarbete
 • Ordförandenätverk
 • Valsamordning
 • Valstrategier
 • Kompetensutveckling och kurser
 • Sociala aktiviteter för nätverk
 • Aktiviteter och synlighet
 • Politik och varumärke
 • Finansiering

§5: Valplattform

→ Styrelsen beslutade att gå igenom valplattformen internt fram till 31 januari och därefter samla in information från resten av medlemmarna inför det extra medlemsmötet.

→ Styrelsen beslutade att ha ett förslag färdigt till utskick och kallelse för extra medlemsmöte.

§6: Valarbete

Styrelsen diskuterade det kommande valarbetet.

§7: Kommunlista

Förslag från ordförande på kommunlista:

 1. Björn Flintberg
 2. Heléne Troedsson
 3. Christoffer Willenfort
 4. Matilda Dahl
 5. Kevin Liddell

Samt därtill helst ytterligare nio namn för att få en lista med minst 15 namn i valet.

→ Styrelsen beslutade att fastställa de första fem namnen på listan som styrelsens förslag till medlemsmötet enligt ovan.

→ Styrelsen beslutade att Dahl och Troedsson ansvarar för att kontakta medlemmar

§8: Extra medlemsmöte

Styrelsen diskuterade med utgångspunkt i:

http://ledning.piratpartiet.se/lokala-riksdagsvalsedlar-och-valsedlar-for-lokala-val/

→ Styrelsen beslutade att uppdra åt Willenfort att ta kontakt med revisorn och få fram revisionsberättelse.

→ Styrelsen beslutade att hålla extra medlemsmöte den 21 februari klockan 17-20

§9: Nästa styrelsemöte

→ Styrelsen beslutade att hålla nästa möte söndagen den 2/2, klockan 17.00 hemma hos ordföranden och uppdra åt sekreterare att posta protokollet efter det justerats på lokalföreningens blogg.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>