Kallelse till Medlemsmöte/Årsmöte PP Helsingborg

Kallelse till Medlemsmöte/Årsmöte PP Helsingborg
Tid: 16 januari 2014 18:00
Plats: subway mitt emot knutpunkten
Möllegränden 2, 252 24 Helsingborg
http://goo.gl/maps/fTvhd

Meddela gärna Peter Johansson eller Christoffer Willenfort att ni kommer så vi vet hur många vi blir. Välkomna.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda innan den nionde januari för att tas upp på mötet.
de kan skickas in till christoffer.willenfort@piratpartiet.se eller peter.johansson@piratpartiet.se

Nomineringar till styrelsen kan läggas på sittande möte men det uppskattas om de inkommer innan nionde januari
så att de kan skickas ut med kompletteringen av kallelsen.

Punkt 10 Inkomna motioner ”Trygghet för kandidater”

Trygghet för kandidater.
Vid valet 2010 upplevde jag det som att de högt placerade kandidaterna inte vågade göra några utspel eller skriva några insändare av den anledningen att ”VI” kunde ändra valplattformen under i stort sett hela valrörelsen ifrån februari till september och ingen kandidat vill göra ett utspel, skriva en insändare eller göra en intervju om de senare måste backa ifrån sitt uttalande (göra en pudel) på grund av att valplattformen har blivit ändrad och frågor tagits bort eller lagts till som går emot det som kandidaten gjorde utspel om.

Jag yrkar att vi tar ställningstagandet att när valplattformen är spikad så får inga frågor läggas till eller tas ifrån Valplattformen som går emot frågor som redan står där förrän efter valdagen i september
Med vänlig hälsning
Peter Johansson

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Inkomna motioner:
Styrelsens förslag till valplattform för PP Hgb
(skickas komplettering 9/1-2014)

Nominerade till styrelsen 2014 (i bokstavsordning):
Flintberg, Björn (Ordförande, Ledarmot)
Johansson, Peter (Ordförande, Ledarmot)
Lidell, Kevin (Sekreterare,Ledarmot)
Troedsson, Helene (Kassör)
Willenfort, Christoffer (Sekreterare, Ledarmot)
OBS: de nominerade har inte tillfrågats om de accepterar sin nominering.

Nuvarande styrelse:
Peter Johansson Ordförande
Staffan Lindberg Sekreterare
Hans Donnerberg Kassör
Christoffer Willenfort Ledarmot
Tobias Ollson Ledarmot
Matilda Dahl Ledarmot

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>