Hbg styrelsemöte 27 december

PP hbg 27 dec styrelsemöteDagordning

Mötets öppnande 18:42

Närvarande: Peter Johansson, Staffan Lindberg, Tobias Olsson, Hans Donnerborg, Christoffer Willenfort

Val av ordförande/sekreterare/protokollskrivare samt en justerare
Peter Johansson, Hans Donnerborg
Samtliga närvarande godkänner ovanstående
Godkännande av dagordning.

1. Verksamhetsplan 2014
Förslag till kommande verksamhetsplan
Styrelsen omgående 1 jan valplattformen
16 januari spika valplattformen/årsmötet
29 januari intern valet till kommun listan
1 mars ska listan och valplattformen vara pp Sverige styrelse tillhanda.
10 mars ska kandidat förklaringarna vara kansliet i uppsala till handa

Samtliga närvarande godkänner ovanstående verksamhetsplan
Willenfort erbjuder sig att vara mötesordförande på årsmötet/medlemsmötet 16 jan

2. Bankkonto 3861kr

3. Valsedlar.

4. Övriga frågor.
Donationer med utskick
5. Mötet avslutas
19:42

Vid protokollet
Peter Johansson

Kommentarer

Mattias Bjärnemalm skrev

Fast nu har det blivit fel i protokollet. Beslutet var inte “Willenfort erbjuder sig att vara mötesordförande på årsmötet/medlemsmötet 16 jan”

Beslutet som togs på mötet var:
“Styrelsen utser Christoffer Willenfort att kalla till och ansvara för medlemsmöte den 16 januari.”

jag hoppas att det korrigeras innan protokollet justeras.

peterjohansson skrev

Som jag uppfattade det skulle han endast vara mötesordförande, jag är den som skickar kallelsen.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>